Özel Şoför Programı

Bu eğitim ilginizi çekti mi?KAYIT OL

Bu eğitim için sınıf açıldığında katılmak ya da kurumsal olarak başvurmak mı istiyorsunuz?

AMAÇ

Bu  programın amacı özel şoförlere ve özel şoför olmak isteyenlere uygulama örnekleri ile yol göstermek ve mesleki becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,

Özel Şoförlerin mesleklerinde daha verimli ve başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları güncel bilgi ve becerileri kazandırmak,

İş ve sosyal yaşamda üstlendikleri rollerinde davranışlarının etkilerini anlama, düşünce hatalarından kaynaklanan tepkisel davranışlarının farkına varma, tepkisel ve etkisel davranışların sonuçları arasındaki farkları ayırt etme,

Hem kişisel hem de kurumsal iletişim tekniklerinde bilgi tazelemek, gerginliğin yarattığı çatışmaları çözmek ve motivasyonu pekiştirmek için hazırlanmış bir programdır.

İÇERİK

- Özel Şoförlük Nedir?
- Özel Şoförlükte Taraflar
- Özel Şoförlükte Hazırlık, Konum Alma, Karar Verme, Anlaşma, Takip
- Doğru Sonuca Götüren Etkin Özel Şoför Stratejileri (Stratejiler, Taktikler, Engeller ve Tuzaklar)
- Özel Şoförlükte Etik Kavramı, Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
- Özel Şoförlükte Sosyal/Kültürel ve Algısal Farklılıkların Yönetimi – Empati
- Özel Şoförlükte Duyguların Etkin Yönetimi
- Özel Şoförlükte Sosyal ve Teknik Gelişmelerin Mesleğin Sosyal Yapısına Etkileri
- Özel Şoför İş Tanımı
- Özel Şoförlükte Özellikleri belirleme
- Özel Şoförlük Dinleme becerileri
- Özel Şoförlükte Yetkinlik nedir? Yetkinlik belirleme yöntemleri
- Özel Şoförlük Anlayışının Gelişimi
- Özel Şoförlüğün Temel Unsurları
- Özel Şoförlük Fonksiyonları
- Şoförlük ve Özel Şoförlük Yaklaşımları
- Durumsal Özel Şoförlük Modeli
- Özel Şoför Rolü Ve Görevleri
- Özel Şoförün Yetkinlikleri
- Özel Şoförlükte Stratejik Planlama ve Planlama Faaliyetleri
- Özel Şoförlükte Motivasyon Ve Delegasyon
- Özel Şoförlük Performans Yönetimi
- Özel Şoför Öz değerlendirme

Özel Şoför İletişim Becerilerini Geliştirme

- Proaktif/Reaktif Davranışlar
- Savunucu /Açık İletişim
- İletişim Nedir?
- Etkin İletişim Süreci Nasıl İşler?
- Dil - Dil Ötesi İletişim
- Beden Dili ve Önemi
- İletişim Neden Aksar?
- Kelimelerin Anlamı Herkes İçin Aynı Değildir
- Tutarsız İşaretler
- İletişim Engelleri
- Kişilik Engelleri
- Fizyolojik Engeller
- Kelimeler
- Şartlanmalar
- Ara Kademeler
- İletişim Engelleri İle Başa Çıkma
- Mesajdaki Teknik Hataların İletişime Etkisi
- Mesaj Nasıl Çarpıtılır?
- Sağlıklı iletişim için Etkin Dinleme ve Empati Geliştirme
- İletişimde Yapıcı Yöntem “Ben Mesajı”
- Davranış Biçimleri
- Olumsuz Duygularla Başa çıkmak
- Etkin Dinleme
- Özür Dileme
- Anlayış Gösterme
- Çözüm Bulma
- Tolerans

Özel Şoförlükte Duygusal Zekâ

- Duyguların Önemi
- Kişisel Yeterlilikler
- Sosyal Yeterlilikler
- Duygusal Zekâ Nedir?
- Duygusal Zekâ ve IQ İlişkisi
- İşte Duygusal Zekâ
- İşyerinde Duygusal Zekâyı geliştirmeye neden ihtiyaç var?
- Duygusal Zekâya İlişkin Çalışma ve Araştırmalar
- Duygusal Zekâ Eğitimle Geliştirilebilir mi?
- Benlik Bilincini Geliştirmek
- Duyguları Yönetmek
- Kendi Kendini Motive Etmek ( Self Motivasyon)
- Duygusal Zekâyı Başkaları ile İlişkilerde Kullanmak

Özel Şoförlükte Beden Dilini Etkin Kullanma

- Beden Dilinin Etkin İletişimdeki Önemi
- Sözlü İletişim ve Beden Dili Arasındaki Geçiş Alanı
- Beden Dilinin Alanları
- Doğrudan Göz İlişkisi Her Zaman Gerekli mi?
- Beden duruşu
- Bedensel Temas
- Ses Tonu Ve Şiddeti İle Konuşmanın Akıcılığı
- İlgisizlik ve İlgi Göstergesi Olarak Yorumlanan Hareketler
- Mesleki Hayatta Beden Dilinin Rolü
- İlişki Bozukluklarında Beden Dili

Özel Şoförlük ve Empatik İletişim & Kişiler Arası İlişki Geliştirme

- Savunucu açık iletişim
- Savunma Mekanizmaları
- İletişim Engelleri
- Davranış Engelleri
- Kişilik Engelleri
- Fizyolojik Engeller
- Opsiyonların Belirlenmesi
- En iyi opsiyonu seçme
- Empatik İletişim
- Önce Kendimizi Tanıyalım
- Algılama modelleri ve kayıpları (NLP Teknikleri ile)
- Kişiler arası İlişkilerde anlayış ve anlaşma farklılıkları (NLP Teknikleri ile)
- Uygulama: Empati Seansı

Profesyonel Özel Şoför Yaşamında Kişisel İmaj

- Profesyonel imaj yönetimi,
- İş yaşamında giyim stratejileri,
- Giyim ve kişisel bakım,
- Serbest giyim kuralları,
- İmaj yapıcılar,
- İmaj kırıcılar,
- İmajın öğeleri ve imaj yönetiminin iş hayatında önemi
- İlk izlenimler ve önemi
- İmaj bir bütündür: Kişisel imaj ve öğeleri
- Sözlü ve sözsüz iletişimde profesyonel imaj
- Profesyonel duruş, sözlü ve sözsüz iletişimin kişisel imaja etkisi
- İş Etiketi: Kurumsal görgü ve nezaket kuralları
- Hitap, takdim, tanıştırma, tokalaşma
- Giyim & Aksesuar
- Kişisel imajın kurum imajı ile tutarlılığı:
- Profesyonel yaşamda giyim seviyeleri ”Renk, desen, çizgi, şekil, kumaş” seçimleri
- Profesyonelin gardırobu: Kapsül kavramı, avantajları ve örnekler
- Kadın ve erkek giyiminde yapılan yanlışlar, kişisel bakım uyarıları.

Özel Şoför İşveren İlişkileri

Hizmet

- Hizmet Nedir?
- Hizmetin Temel Özellikleri
- Hizmette Standart

İşveren

- İşveren Kimdir?
- İşverenin memnuniyeti nasıl sağlanır?
- İşverenin İhtiyaçları ve İstekleri
- Rekabette İşverenin Önemi
- İşverenin Şikâyetleri
- Şikâyetlerin Önemi
- Şikâyet Türleri
- Şikâyetlerin Çözümü

İletişim

- Etkin İletişimde Duyularımız
- Algılama Farklılıkları
- Dil - Dil Ötesi İletişim
- Beden Dili ve Önemi
- İletişim Neden Aksar?
- Etkin Dinleme
- Özür Dileme
- Anlayış Gösterme
- Çözüm Bulma
- Tolerans
- İletişim Esnasında Söylenmesi Yasak Cümleler

Özel Şoförün Yeri Ve Önemi

- Özel Şoförün Diğer Şoförlerden Farkı
- Başarılı Bir Özel Şoförün Sahip Olması Gereken Nitelikler
- Özel Şoförlük Fonksiyonları Nelerdir? Özel Şoför Bunları Neden Bilmelidir? İşinde Nasıl Uygular?
- Özel Şoförlükte Planlamanın Önemi
- Özel Şoför Planlama Ve Kişisel Organizasyon / Düzen
- Özel Şoför Organizasyon, Koordinasyon, Yöneltme Ve Denetim Fonksiyonlarının Uygulamasında

Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

- İletişim ve Etkin Dinleme ( Empati )
- Etkili Konuşma Teknikleri
- Beden Dili
- Kişisel Organizasyon
- Not Alma, Mesaj Alma, İletme ve İzleme
- Bilgi Toplama, Özetleme ve Rapor Haline Getirme
- İş Önceliklerini Belirleme
- Seyahat Düzenlemeleri
- Toplantı, Konferans ve Kongre Düzenlemeleri
- İş Stresi İle Başa Çıkma Yöntemleri
- İş Yaşamında Giyim Stratejileri,
- Giyim Ve Kişisel Bakım, İmaj Yapıcılar, İmaj Kırıcılar,
- Renk, Desen, Çizgi, Şekil, Kumaş Seçimleri
- Stil Skalası: Profesyonel Yaşamda Giyim Seviyeleri

 

 

KATILIM BİLGİLERİ

 

 

 

  • Programımız 10:00-17:00 saatleri arasında Taksim - Elit World Hotel (İstanbul) de gerçekleşmektedir. 
  • Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 
  • Programa katılım bedeline;

 

         a) Program dokümanları, b) Sertifika, ve c) Ara ikramlar dahildir.

 

  • Uzman Şoför gerektiğinde program mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 Uzman Şoför